Služby

d_green.gif(103 b) Digitalizace majetkových podkladů
d_green.gif(103 b) Tisk tématických map
d_green.gif(103 b) Rekonstrukce porostních zásob (zjištění objemu vytěženého dřeva)
d_green.gif(103 b) Zpracování plánů péče chráněných území
d_green.gif(103 b) Zajištění činnosti odborného lesního hospodáře (OLH)
d_green.gif(103 b) Audit kvality hospodaření na lesním majetku