Projekční činnost

dotblk.gif(936 b) Zpracováváme projekty pro zalesnění rozsáhlých holin po kalamitách, popřípadě pro zalesnění zemědělských půd v rámci útlumu zemědělské výroby.
dotblk.gif(936 b) Pro Váš lesní majetek jsme schopni zpracovat kvalifikovaný odhad potenciálního objemu biomasy z nezpracovaných těžebních zbytků.