Oceňování lesa

Jsme schopni zajistit zpracování znaleckých posudků:
dot Podle vyhlášky MF ČR č. 640/2004 Sb., o oceňování majetku. ( vzor )
dot Podle vyhlášky MZe ČR č. 77/1996 Sb., o náležitostech o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určený ch k plnění funkcí lesa.
dot U rozptýlených majetků jsme schopni navrhnout směnu majetku formou např. jednoduché pozemkové úpravy. (vzor - bude dostupný v blízké době)