Nabídka pro vlastníky lesa s plochou do 50 ha (LHO)

Vlastníte-li lesy o výměře do 50 ha, potom pro Vás lesní zákon č. 289/1995 Sb. počítá s tzv. lesní hospodářskou osnovou (LHO).
Tato osnova se skládá z:
dot lesnické mapy (ukázka - porostní mapy , těžební mapy )
dot hospodářské knihy (ukázka1, ukázka2, ukázka3)
dot plochové tabulky
dot rámcové směrnice hospodaření pro hospodářské soubory do nichž byly Vaše lesy zařazeny
To vše může být po protokolárním převzetí LHO Vaše.
Kromě toho se z LHO ještě dozvíte
dot kde se Váš les ve skutečnosti nachází
dot co v něm roste
dot máte-li zalesňovat
dot dělat prořezávku
dot nebo mýtní těžbou sklízet to, co Vaši předci zasadili
dot a nakonec pro Vás mají LHO ještě jedno kouzlo - stát Vám je předává zadarmo!!!